Bez wątpienia byliśmy świadkami wielu teoretycznych i technicznych przełomów.

Bez wątpienia byliśmy świadkami wielu prawdziwych oraz technicznych przełomów. Niestety, słabo przebijały się do sylwetki publicznej, bo pokrywały je delikatne kryzysy, które zajmowały uwagę światowych mediów. Ale zaryzykuję tezę, iż zbyt sto lat mieszkańcy będą nader dbali zauważenie pierwszych fal grawitacyjnych, wyhodowanie komórek jajowych całkowicie poza organizmem matki czy pojawienie …

Read More »

To niezwykły zawód – psychoterapeuta. Zawiera się w nim końcu sztuk i działań, że jeszcze częściej patrzę w “psychoterapeucie” czasownik, nie rzeczownik.

Reklama: Poradnia psychologiczna Toruń To popularny zawód – psychoterapeuta. Kryje się w nim tyle pozycji i zadań, że jeszcze częściej widzę w “psychoterapeucie” czasownik, nie rzeczownik. Zawodowo jestem wtedy czasownikiem. Mam iść za klientem, a i realizować; rozjaśniać mrok w spraw klienta, tylko nie przysłonić jej naszymi własnymi opowieściami; mam wspierać, …

Read More »

Znaczenie zdrowia na tworzenie się obywatelskiego dobrobytu

Zagadnienie zdrowia przez długi chwila było ignorowane w makroekonomicznych teoriach wzrostu gospodarczego. Ekonomiści nie budzili się nim szerzej uważając, że zdrowie jest drugorzędne miejsce z elementu widzenia wzroście gospodarczego. Odmienne zajrzenie na zagadnienie zdrowia zaprezentowały koncepcje teorie wzrostu endogenicznego, które upowszechniły się w części lat 80. ubiegłego wieku. Według tych …

Read More »